Documente necesare Persoane Fizice

 • Cerere finantare
 • Documente de identificare: buletin/ carte identitate / pasaport;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Adeverinta de venit sau acord ANAF
 • Alte documente care atesta caracterul permanent al venitului: contracte de inchiriere, cupoane de pensie, dividende, etc…

Documente necesare Persoane Juridice

 • cerere de finanţare
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor

Acte juridice

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul)
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile

 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente
 • ultima balanţă de verificare disponibilă semnată şi ştampilată

Preaprobare rapida in 24H: va rugam sa ne trimiteti scanat ultimul bilant depus impreuna cu ultima balanta emisa alaturi de CUI-ul firmei si CI-ului administratorului si vom reveni catre dvs cu un raspuns referitor la posilitatea obtinerii unei finantari

Documente necesare Persoane Fizice Autorizate

 • Cerere finanţare
 • Acte de identitate pentru solicitant
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pt. entităţi nou înfiinţate)
 • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior
 • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
 • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

Persoană fizică autorizată (PFA)

 • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).

Asociaţie familială (AF)

 • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
 • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.

Birou executor judecătoresc (BEJ)

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ

Birou notar public (BNP)

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
 • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)

 • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
 • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
 • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).

Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)

 • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
 • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
 • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

Preaprobare rapida in 24H: va rugam sa ne trimiteti scanat ultimul bilant depus impreuna cu ultima balanta emisa alaturi de CUI-ul firmei si CI-ului administratorului si vom reveni catre dvs cu un raspuns referitor la posilitatea obtinerii unei finantari

 

 

 

Aboneaza-te la newsletter

Astfel, poti fi sigur ca nu ratezi nicio oferta din partea noastra!